Posts Tagged ‘lesopark Hostivař’

Nebojují jen s požáry. Pražští hasiči se pustili i do kůrovce

Zasahují u dopravních nehod, likvidují požáry, pomáhají u živelných katastrof a zachraňují životy. Řeč je samozřejmě o hasičích. Tentokrát se však nevydali do zápasu s ohněm, ale přispěchali na pomoc našim lesníkům v boji s kůrovcovou kalamitou. Celé září se tak v pražských lesích ozývaly motorové pily pod taktovkou HZS hlavního města Prahy, HZS Dopravního podniku hl. m. Prahy a Hasičského útvaru ochrany Pražského hradu. V lesních porostech káceli smrky, borovice a modříny, které si pro svou hostinu vyhlédl kůrovec. Hasiči tak významně rozšířili naše kapacity pro zpracování kůrovcového dřeva a mohli jsme díky nim pracovat na více místech najednou. Tím se nám podařilo odstranit z lesních porostů velké množství napadených stromů. S hasiči jste se mohli setkat v lesích Divoké Šárky, na Ladronce, v Řepích, Chuchelském háji, Kunratickém lese, na Kamýku, v Hostivařském lesoparku, v Milíčovském lese, v Lítožnici a v Draháni. Dohromady hasiči vytěžili 160 m3 kůrovcového dřeva.

Read the rest of this entry »

Pražští lesníci vysadili v loňském roce 403 tisíc lesních sazenic

Praha je od loňského roku zase o něco zelenější. Na celém území hlavního města jsme v uplynulém roce vysadili celkem 403 tisíc mladých lesních sazenic. Nové stromky putovaly do připravených ploch v lesních porostech, do lesa V Panenkách či na větrolam v Dubči. Více než 85 % z nich tvořily listnaté dřeviny – buky, duby, javory, třešně, habry, jasany a lípy. Zbývajících necelých 15 % připadlo na jedle, douglasky, modříny a borovice. Při výsadbách dbáme vždy na to, aby nové stromky odpovídaly přirozené druhové skladbě lesů na území hlavního města.

Read the rest of this entry »

Zástupci Bosny a Hercegoviny v Praze sbírali zkušenosti v péči o lesy a vodní plochy

V pátek 15. září 2017 jsme uspořádali exkurzi pro kolegy z Bosny a Hercegoviny, kteří k nám do Prahy přijeli v rámci zahraniční rozvojové spolupráce, abychom si mohli navzájem vyměnit zkušenosti týkající se péče o lesní a vodní plochy ve městech. Pražské lesy navštívil ministr financí kantonu Sarajevo Muharem Šabič, ředitel organizace Bosensko-Hercegovské lesy Ahmet Sejdič a Marek Mlčoušek a Patrik Pacourek z Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem.

Read the rest of this entry »

V pražských lesích bují černé skládky, jejich likvidace polyká miliony

Lesy na území hlavního města Prahy plní především rekreační funkci, návštěva některého z lesních porostů je součástí každodenního života velké části Pražanů. Spolu s velkým množstvím lidí však do lesa pokradmu přichází i neohleduplnost některých neukázněných návštěvníků, či dokonce vandalismus. Po takových návštěvách v lese zůstávají polámané mladé porosty, zničené rekreační prvky, množství odpadků i vystresovaná zvěř, kterou vyplašili a pronásledovali volně pobíhající psi. Jako správci pražských lesů také neustále bojujeme s černými skládkami, jejichž likvidace nás ročně vyjde na více než milion korun. Pokud připočteme úklid i ostatních odpadků z košů, altánů a volného porostu, dostaneme se na částku přesahující až tři miliony.

Read the rest of this entry »

Pod hrází Hostivařské přehrady dobrovolníci vysázeli nový pruh lesa

S ohromným kvantem nových sazenic, které každoročně na jaře směřují do půdy na pasekách v pražských lesích, lesníkům z Lesů hl. m. Prahy obvykle pomáhají dobrovolníci. Většinou se cenní pomocníci rekrutují z řad žáků pražských základních škol, o minulém víkendu ale svolala do Hostivařského lesoparku brigádníky nejrůznějšího věku nezisková organizace Jóga v denním životě.

Read the rest of this entry »

POZVÁNKA: Na piknik do pražských lesů

S koncem školního roku a začínajícím obdobím prázdnin přichází čas výletů a oddychu. Lesy hl. m. Prahy se snaží přispět k prázdninové pohodě mimo jiné i zajištěním provozu oblíbených piknikových míst.

V každém lesním celku, který spravují Lesy hl. m. Prahy, lze nalézt vyčleněné místo, které je vždy označeno informační tabulí “Piknikové místo” s návštěvním řádem. Vybavení každého z míst umožňuje příjemné posezení s možností rozdělávání ohňů, opékání či grilování tak, aby bylo minimalizováno nebezpečí vzniku požáru.

Read the rest of this entry »

VIDEO: Údržba lesních luk v majetku hl. m. Prahy

Organizace Lesy hl. m. Prahy se stará o lesy ve vlastnictví hlavního města Prahy a zajišťuje také údržbu téměř 200 hektarů luk, které ve většině případů s lesem sousedí. Velmi často slouží tyto travnaté plochy k rekreaci a sportovnímu vyžití obyvatel Prahy. Intenzita sekání trávy je zde častější, v průměru 1x za měsíc. Nově používanou technologií místo sekání je tzv. mulčování. Useknutá tráva je rozbita na malé kousky a rovnoměrně rozprostřena po celé ploše. Při tomto způsobu údržby louky nevznikají řádky s vrstvou tlející hmoty, kterou by nová tráva obtížně prorůstala.

Read the rest of this entry »