Posts Tagged ‘šetrné lesní hospodaření’

Pražští lesníci vysadili v loňském roce 403 tisíc lesních sazenic

Praha je od loňského roku zase o něco zelenější. Na celém území hlavního města jsme v uplynulém roce vysadili celkem 403 tisíc mladých lesních sazenic. Nové stromky putovaly do připravených ploch v lesních porostech, do lesa V Panenkách či na větrolam v Dubči. Více než 85 % z nich tvořily listnaté dřeviny – buky, duby, javory, třešně, habry, jasany a lípy. Zbývajících necelých 15 % připadlo na jedle, douglasky, modříny a borovice. Při výsadbách dbáme vždy na to, aby nové stromky odpovídaly přirozené druhové skladbě lesů na území hlavního města.

Read the rest of this entry »

Dřevo z pražských lesů získalo certifikaci FSC C-o-C a PEFC C-o-C

Od 1. listopadu letošního roku má dřevo z pražských lesů certifikaci FSC C-o-C a PEFC C-o-C. To znamená, že při zpracování dřeva z pražských lesů plníme požadavky a standardy těchto mezinárodních certifikátů pro zpracovávání dřevní hmoty. Splněním podmínek certifikace jsme se zapojili do výrobního řetězce, který podporuje trvale udržitelné hospodaření v lesích a který o zpracovávané dřevní hmotě pocházející z certifikovaných trvale udržitelně obhospodařovaných lesů spotřebitelům poskytuje přesné a ověřitelné informace.

Read the rest of this entry »

S prací v náročném lesním terénu nám pomáhá nový železný kůň

Při slově “kůň” se většině z nás vybaví silné a krásné zvíře, které spolu s člověkem tvoří užitečné partnerství již tisíciletí. Ovšem není kůň jako kůň. Své o tom vědí lesníci napříč celým světem. Kromě čtyřnohého pomocníka, který v lesích sváží dřevo z náročných terénů, existuje také jeho mechanické dvojče: železný kůň. Ten, stejně jako jeho živý příbuzný, pracuje v místech, kam se jiná lesní technika nedostane. A právě takový stroj jsme pořídili do pražských lesů. Pomáhat nám bude nejen ve špatně přístupných svazích, ale využijeme jej i na práci při odstraňování kmenů padlých do vodních toků a nádrží.

Read the rest of this entry »

Mladé pražské lesy budou silnější díky probírkám a prořezávkám

Silný a zdravý les pro současné i budoucí generace Pražanů je prioritou našeho hospodaření v lesích hlavního města Prahy. Proto jsme se v uplynulých dvou měsících věnovali jeho výchově, nutným probírkám a prořezávkám, které pomůžou vytvořit stabilní lesní prostředí. Celkem jsme zasahovali na 83 ha mladého lesa a připravili mu tak prostor pro další růst.

Read the rest of this entry »

Lesy hl. m. Prahy jezdí ekologicky, připojily se k projektu EkoLogis

Péče o životní prostředí není jen naším každodenním úkolem – je to především naše poslání. Proto Lesy hl. m. Prahy podepsaly deklaraci projektu EkoLogis hlavního města Prahy za šetrnější užívání dopravních prostředků a za ohleduplnost nejen k přírodě, ale i k ostatním lidem a k sobě samému. Spolu s dalšími 41 partnery tak bojujeme za čistší ovzduší v Praze a za to, aby pro nás naše hlavní město bylo příjemným místem k životu.

Read the rest of this entry »

Armáda dubů pro planetu: Děti sázely nový les

Pod záštitou mezinárodní dětské nadace Plant-for-the-Planet se v sobotu 18. dubna vypravilo na 80 dětí do Milíčovského lesa, aby pražským lesníkům pomohly s výsadbou nového lesa na pasece u Kateřinek.

Read the rest of this entry »

Děti pomohou pražským lesníkům s výsadbou 141 tisíc nových stromů

Každoročně na jaře vyrážejí pražští lesníci do terénu a na pasekách se pouští do výsadby nové generace lesů. Letos v jarních měsících lesníci vysadí 141 150 nových stromků a pražské lesy se tak rozrostou o 18 hektarů. K výsadbě lesníci už pravidelně zvou děti z pražských základních škol, které vlastními silami se zakládáním nových lesů pomáhají a přitom se učí, jak důležitou roli les v našich životech hraje a jak zásadním úkolem je ochrana stromů před vandalismem či neméně nebezpečnou lhostejností vůči životnímu prostředí. V minulých dnech lesníkům se sazenicemi v Ďáblickém háji a v Milíčovském lese pomáhalo na 150 žáků, v Hostivaři se zapojili i dospělí a další dobrovolníci se do lesa ještě chystají.

Read the rest of this entry »

V pražských lesích probíhají obnovní těžby

Zimní období je ideální čas, kdy se v lese provádějí tzv. obnovní těžby. Zjednodušeně lze říci, že lesníci porovnají lesní hospodářský plán se zdravotním stavem a potřebami porostu, vyznačí stromy určené ke skácení a po zásahu vyklidí kmeny a větve a na jejich místo, zpravidla hned na jaře téhož roku, vysází nové mladé stromky. Tím je do určité míry kopírován přírodní proces, při kterém by staré stromy postupně dožívaly a nahrazovali by je jejich následníci. Ryze přírodní procesy však trvají řádově stovky let a při jejich respektování by v některých lokalitách les na určitou dobu úplně zmizel.

Read the rest of this entry »

AUDIO: Šetrné lesní hospodaření v pořadu ČRo Dvojka

Vedoucí střediska Lesy Jan Karban byl ve čtvrtek 24. 7. 2014 jedním z hostů pravidelného diskuzního pořadu Jak to vidíte? Českého rozhlasu Dvojka, který se tentokrát věnoval problematice šetrného a zodpovědného hospodaření v českých lesích, procesu FSC certifikace a nárokům, které na lesníky tato certifikace klade, a péči o lesní porosty nejen v Praze, ale také v národních parcích, konkrétně v Krkonošském národním parku.

Read the rest of this entry »