Dodávka universálního nosiče a traktoru s příslušenstvím

Předmětem zakázky je dodávka 4 ks nových vozidel schválených pro provoz na pozemních komunikacích dle zadávací dokumentace.
Zakázka je rozdělena na části:
Část 1: 1 x universální nosič (CPV 44512930-0)
předpokládaná cena 4 000 000 Kč bez DPH
Část 2: 1 x universální kolový traktor (CPV 16700000-2)
předpokládaná cena 1 200 000 Kč bez DPH
Část 3: 1 x nákladní automobil – nosič kontejnerů (CPV 42415210-3)
předpokládaná cena 1 500 000 Kč bez DPH
Část 4: 1 x komunální vozidlo s příslušenstvím (CPV 34144400-2)
předpokládaná cena 1 500 000 Kč bez DPH
bližší infrmace jsou uvedeny na profilu zadavatele:
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/dodavka-universalniho-nosice-a-traktoru-s-prislusenstvim_7426/
a ve Věstníku veřejných zakázek (č. formuláře 7401023095497)
Lhůta pro podání nabídek je do 9.12.2014 do 9:40 hodin.

-->