Ostraha objektu Práčská po pracovní době a sledování objektů Práčská, Milíčov a Hostivař pomocí stávajícího kamerového systému

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění fyzické ostrahy objektu Práčská a střežení pomocí kamer, resp. PCO objektů Práčská, Milíčov a Hostivař.

Součástí výzvy je i návrh smlouvy. Podáním nabídky dává uchazeč se zněním smlouvy svůj souhlas.

Ve smyslu ust. § 101 odst. 1 ZVZ zadavatel stanoví, že se zadávacího řízení může účastnit pouze dodavatel, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením podle zvláštního právního předpisu z celkového počtu zaměstnanců dodavatele.

-->