Posílení kapacity bezpečnostního přelivu VD Hostivař pro převedení Q10 000, k. ú. Hostivař

Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace „Posílení kapacity bezpečnostního přelivu VD Hostivař v k. ú. Hostivař pro převedení Q10 000“ včetně získání územního rozhodnutí a vypracování orientačního rozpočtu stavby. Stupeň projektové dokumentace: dokumentace pro územní rozhodnutí. Navrhované řešení musí zajistit zachování obslužnosti pravého břehu nádrže pro těžkou techniku a obyvatelstvo. Součástí předmětu plnění zakázky je provedení geologického průzkumu, geodetické zaměření, získání územního rozhodnutí, orientační rozpočet stavby, vypracování harmonogramu prací s uzlovými body: bod I – Ideový návrh. Ideový návrh možných řešení včetně technických výpočtů s požadovaným předložením do 3 měsíce ode dne podpisu smlouvy o dílo, bod II – Řešení. Do 6 měsíců ode dne podpisu smlouvy o dílo bude odevzdána zpracovaná projektová dokumentace v odsouhlasené variantě technického řešení, bod III – Projednání dokumentace. V harmonogramu budou navrženy kontrolní termíny včetně předpokládaného termínu ukončení. Dále je součástí předmětu plnění vypracování harmonogramu čerpání finančních prostředků dle uzlových bodů.

-->