Provádění a zajištění instalatérských prací pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem plnění veřejné zakázky na poskytnutí služby vybraným uchazečem bude provádění a zajištění nepravidelného výkonu instalatérských prací v termínech určených zadavatelem vykonávaných dle potřeby zadavatele na nemovitém majetku zadavatele dodavatelským způsobem v objektech ležících na katastrálním území Prahy pro organizaci Lesy hl. m. Prahy, IČ 45247650. 

Součástí nabídky je vyhotovení smlouvy podepsané uchazečem včetně doplněné přílohy – položkového rozpočtu. Podáním nabídky dává uchazeč se zněním smlouvy svůj souhlas.

-->