Dodávka vyvážecího vleku s hydraulickou rukou

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového vyvážecího vleku s hydraulickou rukou za traktor vybraným uchazečem pro organizaci Lesy hl. m. Prahy, IČ 45247650. Maximální cena dodávky je 500 000 Kč bez DPH. Součástí nabídky je vyhotovení smlouvy podepsané uchazečem. Zadavatel trvá na tom, aby uchazeč v rámci smlouvy poskytl záruku za jakost na dodaný vlek nejméně v délce 24 měsíců. Podáním nabídky dává uchazeč se zněním smlouvy svůj souhlas. 

-->