Dodávky pneumatik pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem plnění veřejné zakázky na poskytnutí služby vybraným uchazečem bude zajištění nepravidelných dodávek pneumatik pro Lesy hl. m. Prahy. Součástí nabídky je rámcová smlouva na dodávky pneumatik podepsaná uchazečem včetně doplněné přílohy – položkového rozpočtu. Podáním nabídky dává uchazeč se zněním smlouvy svůj souhlas.

-->