Krmiva pro živočichy

Rámcová smlouva VZMR na dodávku krmiv dle přiloženého položkového rozpočtu včetně doručení na jednotlivé úseky zadavatele, v předpokládané hodnotě do 200 000 Kč. Dodávky budou požadovány dle aktuálních potřeb zadavatele. Nevyčerpání uvedeného objemu neopravňuje dodavatele k jakýmkoliv nárokům vůči zadavateli. Jsou-li v položkovém rozpočtu uvedeny názvy konkrétních výrobků, nebo výrobců, zadavatel připouští i jiná řešení srovnatelného druhu i od jiných výrobců.

Položkový rozpočet obsahuje nejběžnější položky, které zadavatel nakupuje.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil dopravu nakoupeného zboží na jednotlivé úseky zadavatele.

Zadavatel bude odebírat zboží dle aktuálních potřeb a v množství alespoň 70 kg (obiloviny 1000 kg ). Zadavatel požaduje, aby uchazeč cenu dopravy zahrnul do nabídkové ceny zboží.

-->