Dodávky hutního a spojovacího materiálu pro organizaci

Předmětem plnění veřejné zakázky na poskytnutí služby vybraným uchazečem bude zajištění nepravidelných dodávek hutního a spojovacího materiálu pro Lesy hl. m. Prahy. Součástí nabídky je rámcová smlouva na dodávky hutního a spojovacího materiálu podepsaná uchazečem včetně doplněné přílohy – položkového rozpočtu. Podáním nabídky dává uchazeč se zněním smlouvy svůj souhlas.

-->