Nakládání s odpady pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem zakázky je nakládání s odpady v Praze nebo v dojezdové vzdálenosti do 20 km od hranic katastrálního území Prahy dle zadávací dokumentace.

Zakázka je rozdělena na části:

Část 1: biologicky rozložitelný odpad
Část 2: komunální odpad
Část 3: stavební odpad
Část 4: pneumatiky
Část 5: nebezpečný odpad

Veškeré podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Zakázka je rovněž zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek a na Profilu zadavatele.

Lhůta pro podání nabídek do 2. 4. 2015, 10.00 hod.

-->