Opravy a údržba traktorů pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem plnění veřejné zakázky na poskytnutí služby vybraným uchazečem bude zajištění komplexních služeb oprav a údržby traktorů pro Lesy hl. m. Prahy, včetně pravidelných servisních prohlídek, měření emisí a technických prohlídek, rozdělených na části A až C. Uchazeč může podávat nabídky na každou část samostatně. Součástí nabídky je smlouva na opravy a údržbu traktorů podepsaná uchazečem včetně doplněné přílohy – položkového rozpočtu. Podáním nabídky dává uchazeč se zněním smlouvy svůj souhlas.

-->