Celoroční kontinuální péče o Svatojánskou vinici na Petříně

Předmětem zakázky malého rozsahu je celoroční kontinuální péče o Svatojánskou vinici ve Strahovské zahradě na Petříně.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (návrh smlouvy) a v příloze č. 2 (vymezení a rozsah udržovaných ploch a specifikace jednotlivých činností včetně požadovaných četností prací).

Lhůta pro podání nabídek do 7. 4. 2015, 9.00 hod.

-->