Provádění rozvojové a udržovací péče o výsadby extenzivních společenstev trvalek a cibulovin ve vybraných stromořadích celopražského významu

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby je provádění rozvojové a udržovací péče o výsadby extenzivních společenstev trvalek a cibulovin ve vybraných stromořadích celopražského významu – tj. odborné zahradnické práce a další související práce.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě a v příloze č. 1 (výkaz pracovních operací), v příloze č. 2 (seznam rostl. materiálu) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek do 10. 4. 2015, 10.00 hod.

-->