Servis a revize závlah v parcích celopražského významu

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby je jarní spuštění závlah včetně provedení drobných oprav a podzimní zazimování závlahových systémů. Předmětem plnění je zároveň provádění servisní činnosti, včetně výměny nefunkčních součástí podle zjištěné potřeby.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (výkaz výměr), v příloze č. 2 (návrh smlouvy) a v příloze č. 3 (mapové podklady).

Lhůta pro podání nabídek do 9. 4. 2015, 10.00 hod.

-->