Oprava cesty k divadlu v Šárce

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce při opravě poničených úseků stávající cesty pro pěší v Divoké Šárce – cesty k divadlu.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (výkaz výměr), v příloze č. 2 (projektová dokumentace) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek do 26. 5. 2015, 12.00 hod.

-->