Rámcová smlouva – zajištění zemních prací

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce je zajištění zemních prací po dobu jednoho roku. Stroje budou použity při nárazových jednodenních či vícedenních pracích při běžné údržbě vodních toků, rybníků a retenčních nádrží na území hl. m. Prahy.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1: kolové otočné rypadlo – těžké, hmotnost nad 15t,
Část 2: rypadlo – nakladač (traktorbagr), hmotnost nad 8t,
Část 3: pásové rypadlo – střední, hmotnost 13 – 15t,
Část 4: pásové rypadlo – těžké, hmotnost do 17t,
Část 5: kráčivé rypadlo, hmotnost nad 6t,
Část 6: dozer, hmotnost do 19t.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (výkaz výměr) a v příloze č. 2 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek do 11. 6. 2015, 10.00 hod.

-->