Realizace arboristických zásahů řešící výchovné řezy ve stromořadích a na pobytových loukách v Královské oboře – Stromovka

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby je realizace arboristických zásahů řešící zanedbané výchovné řezy ve stromořadích a na pobytových loukách v Královské oboře – Stromovka.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (výkaz výměr), v příloze č. 2 (podklady pro realizaci výchovných řezů) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek prodloužena do 4. 6. 2015, 9.00 hod.

-->