Realizace stavebních prací a sadových úprav navazujících na tunel u Šlechtovy restaurace

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce je realizace stavebních prací a sadových úprav navazujících na tunel u Šlechtovy restaurace. Cílem je kompletní rekonstrukce okolí jižního nástupu do tunelu při zachování atmosféry místa v rámci historického parku Královská obora Stromovka a vlastního parteru Šlechtovy restaurace.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (návrh smlouvy), v příloze č. 2 (výkaz výměr) a v příloze č. 3 (projektová dokumentace).

Lhůta pro podání nabídek do 20. 5. 2015, 10.00 hod.

-->