Dodávka servisních odchytových vozidel

Předmětem zakázky je dodávka 2 ks shodných vozidel se speciální vestavbou pro odchyt a odvoz zvířat Záchranné stanice hl. m. Prahy

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění zakázky jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení) a dále v příloze č. 2 (technická specifikace).

Lhůta pro podání nabídek do 7. 7. 2015, 10.00 hod., lhůta prodloužena do 10. 7. 2015, 10.00 hod.

-->