Dodávka univerzálního nosiče nářadí (nástaveb)

Předmětem zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodávka 1 ks univerzálního nosiče nářadí, který musí splňovat parametry vyplývající z technické specifikace.

Zakázka uveřejněna i na profilu zadavatele
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/dodavka-univerzalniho-nosice-naradi-nastaveb_9597/

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v zadávací dokumentaci, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace), v příloze č. 3 (návrh kupní smlouvy) a v příloze č. 4 (krycí list nabídky).

Lhůta pro podání nabídek do 27. 7. 2015, 10.00 hod.

-->