Rámcová smlouva – geodetické práce

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je provádění geodetických prací na základě položkového rozpočtu a potřeb zadavatele po dobu dvou let.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek do 13. 7. 2015, 10.00 hod.

-->