Realizace pěstebních opatření a arboristických zásahů ve vybrané části Starý park – Královská obora Stromovka

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je realizace pěstebních opatření a arboristických zásahů ve vybrané části Starý park v Královské oboře Stromovka. Cílem je kompletní pěstební opatření ponechaných dřevin a to zejména řez stromů – zdravotní, výchovný a redukční obvodový, prováděný lezeckou technikou.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (mapové podklady) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek do 21. 7. 2015, 10.00 hod.

-->