Údržba a opravy zábradlí v parcích celopražského významu

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je provádění údržby a oprav kovového či dřevěného zábradlí v parcích celopražského významu.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek do 24. 7. 2015, 11.00 hod.

-->