Zateplení strážnice Stodůlky

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce je zateplení a drobné stavební úpravy objektu strážnice v Praze 5 – Stodůlkách.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (projektová dokumentace), v příloze č. 3 (položkový rozpočet) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek do 28. 7. 2015, 10.00 hod.

-->