Divoká zahrada Hostivař – I. etapa

Předmětem plnění zakázky na stavební práce je provedení oplocení gabiony a přípravné a bourací práce dle projektové dokumentace v areálu hájovny Hostivař.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (návrh smlouvy) a v příloze č. 4 (projektová dokumentace).

Lhůta pro podání nabídek do 27. 11. 2015, 9.00 hod.

smlouva

-->