Dodání zahradnických potřeb pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem plnění zakázky malého rozsahu je dodání zahradnických potřeb – školkařského materiálu (rohože, dřevěné kůly, drátěné koše, fólie, juta, kontejnery, atd.)

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 17. 2. 2016, 9.00 hod.
Lhůta prodloužena do 19. 2. 2016, 9.00 hod.

-->