Dodávka kamene čedič, výrobek soklový kámen pro dlažby, obklady a zděné konstrukce vodních staveb

Předmětem plnění zakázky malého rozsahu je dodávka kamene čedič, výrobek soklový kámen pro dlažby, obklady a zděné konstrukce vodních staveb.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 15. 2. 2016, 9.00 hod.

-->