Realizace pěstebních opatření a arboristických zásahů v okolí Planetária v Královské oboře Stromovka

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace pěstebních opatření a arboristických zásahů v okolí Planetária v Královské oboře Stromovka. Cílem je kompletní pěstební opatření ponechaných dřevin a to zejména řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, výchovný a redukční obvodový.

Podrobný položkový přehled očekávaných pracovních úkonů, včetně jejich bližší specifikace, je obsažen v Příloze č. 2 – Položkovém rozpočtu a v Příloze č. 3 – Mapových podkladech.

Lhůta pro podání nabídek je do 22. 2. 2016, 10.00 hod.
Lhůta prodloužena do 24. 2. 2016, 10.00 hod.

-->