Opravy a údržba traktorů Zetor pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění oprav a údržby traktorů značky Zetor včetně dodávky náhradních dílů.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 9. 5. 2016, 10.00 hod.

-->