Dodávka a montáž zapěstovaných vegetačních rohoží a vlhkomilných a mokřadních rostlin pro opevnění břehů a potoků

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka a montáž zapěstovaných vegetačních rohoží a vlhkomilných a mokřadních rostlin pro opevnění břehů rybníků a potoků.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 30.5.2016, 11.00 hod.

-->