Nákup osobního vozidla typu Pick-up

Předmětem zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks nového vozidla dle specifikace zadavatele.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 3.6.2016, 10.00 hod.
Lhůta prodloužena do 9.6.2016, 10.00 hod.

-->