Dodávka nákladních vozidel pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem plnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodávka 4 ks nákladních vozidel v provedení a výbavě dle specifikace zadavatele.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1: Sklápeč
Část 2: Technické vozidlo – truhlárna
Část 3: Dílenská vozidla s vestavbou

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 11.7.2016, 11.00 hod.

-->