Informační systém do Obory Hvězda

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování dílenské výrobní dokumentace a následná výroba nového informačního systému do Obory Hvězda včetně instalace.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace – soubory uložené na externím úložišti ve formátu rar) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 11. 7. 2016, 10.00 hod.

-->