Restaurování kamenného zábradlí na Mesceryho cestě v Královské oboře Stromovka

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je restaurování kamenného zábradlí na Mesceryho cestě v Královské oboře Stromovka.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (technická zpráva), v příloze č. 4 (návrh smlouvy) a v příloze č. 5 (projektová dokumentace).

Lhůta pro podání nabídek je do 11. 7. 2016, 10.00 hod.

-->