Dodání servisního vozidla a sklápěče

Předmětem plnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodávka 2 ks nákladních vozidel v provedení a výbavě dle specifikace zadavatele.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1: Servisní vozidlo
Část 2: Sklápěč

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 5.9.2016, 11.00 hod.
Lhůta prodloužena do 9.9.2016, 11.00 hod.

-->