Krmiva pro živočichy

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka krmiv pro živočichy (obiloviny, speciální krmiva, krmiva pro psy a jiné živočichy, červi, krmivo pro včely aj.).

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 5. 9. 2016, 9.00 hod.

-->