Pěstební opatření v Královské oboře Stromovka v části Za drahou

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou pěstební opatření v Královské oboře Stromovka v části Za drahou. Cílem je kompletní pěstební opatření ponechaných dřevin.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 31. 8. 2016, 10.00 hod.

-->