Dodávka a instalace lanovky na dětské hřiště U včelaře

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodání a instalace herního prvku „Lanovka“, ohraničení dopadové plochy a likvidace staré lanovky včetně stávajícího ohraničení dopadové plochy dle požadavků zadavatele.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (technická specifikace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 11.10.2016, 10.00 hod.
Lhůta prodloužena do 14.10.2016, 10.00 hod.

-->