Obnova stromořadí Budečská Praha 2 – pilotní projekt

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je provedení pilotního projektu celkové obnovy uličního stromořadí s využitím technologie prokořenitelných prostor (tj. vybudování prokořenitelných prostor, obnova povrchů, kácení 2 stromů, odstranění pařezů cca 9 ks, výsadba cca 13 stromů a další související zemní, dlaždičské a drobné zednické práce, dodávka a instalace infopanelu).

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).


Lhůta pro podání nabídek je do 18.10.2016, 10.00 hod.

-->