Obnova stromořadí v ulici V Olšinách, Praha 10

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je provedení dosadby stromů do stávajícího stromořadí v zeleném pásu podél komunikace na území městské části Praha 10 v oblasti Strašnic (tj. kácení cca 55 stromů, odstranění pařezů cca 65 ks, výsadba cca 76 stromů a další související práce).

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkazy výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).


Lhůta pro podání nabídek je do 17.10.2016, 10.00 hod.

-->