Odvoz a odstranění odpadu z černých skládek

Předmětem plnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení je odvoz a odstranění odpadu z černých skládek na území hl. m. Prahy, k.ú. Řeporyje a k.ú. Stodůlky. Odpad pochází z černých skládek v okolí vodních toků.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 13.10.2016, 10.00 hod.

-->