Oprava kanalizačního potrubí – Motol ul. V Borovičkách

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je rekonstrukce stávající dešťové kanalizace (zatrubněného potoka) v lokalitě Praha – Motol, ul. V Borovičkách dle projektové dokumentace.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 27.9.2016, 10.00 hod.

-->