Výroba a dodávka 6 ks kontejnerů

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je výroba a dodávka 6 ks kontejnerů, v provedení a výbavě dle specifikace zadavatele. Jedná se 4 ks pasivních kontejnerů (certifikace pro BIO odpad), 1 ks pasivní kontejner (velko-objemový) a 1 ks aktivní kontejner (sklápěč).

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace-textová část), v příloze č. 3 (technická specifikace-obrazová část) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 11.10.2016, 10.00 hod.

-->