Dodávky betonu pro rok 2017

Předmětem plnění zakázky je dodávka betonu na území hl. m. Prahy pro LHMP v roce 2017.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 16. 1. 2017, 10.00 hod.

-->