Obnova stromořadí v ulici V Olšinách, Praha 10

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení dosadby stromů do stávajícího stromořadí na území městské části Praha 10 – Strašnice. Jedná se zejména o odstranění pařezů, výsadbu stromů a další související práce, včetně drobných stavebních prací. Nedílnou součástí plnění veřejné zakázky je i provádění povýsadbové rozvojové a udržovací péče.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkazy výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 17.3.2017, 10.00 hod.

-->