Opravy a údržba traktorů ZETOR

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění oprav a údržby traktorů značky ZETOR, včetně dodávky náhradních dílů. Stáří strojů v rozmezí 1 – 40 let.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 31.3.2017, 10.00 hod.

-->