Park U Čeňku – herní prvky na dětské hřiště

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodání a instalace herních prvků na dětské hřiště včetně zprovoznění.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace), v příloze č. 4 (návrh smlouvy) a v příloze č. 5 (harmonogram prací generálního dodavatele).

Lhůta pro podání nabídek je do 16.6.2017, 10.00 hod.

-->