Dodávka traktoru a překopávače kompostu

Předmětem plnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodávka soupravy nových kompostovacích strojů pro překopávání kompostu sestávající z neseného překopávače a traktoru v provedení a výbavě dle požadavků zadavatele.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/

Lhůta pro podání nabídek je do 27.6.2017, 10.00 hod.

-->