Dodávka vozidel Pick-Up

Předmětem plnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodávka 3 ks vozidel typu Pick-Up 4×4 v provedení a výbavě dle specifikace a požadavků zadavatele.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1: Pick-Up (Vodní toky)
Část 2: Pick-Up (Městská zeleň)

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/dodavka-vozidel-pick-up_18959/

Lhůta pro podání nabídek je do 20.7.2017, 10.00 hod.
Lhůta prodloužena do 26.7.2017, 10.00 hod.

-->